Witamy w Santander Trade Club Łączymy Twoją firmę z wybranymi odpowiednikami na całym świecie

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy ci szczegółowo, w jaki sposób zarządzamy informacjami zbieranymi przez nas na twój temat, kiedy używasz tej strony internetowej.

 

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie twoich danych?

 

Banco Santander SA

Adres pocztowy: Avda. de Cantabria S/N, 28660 Boadilla del Monte, Madrid

Poczta elektroniczna: assistance@santandertrade.com           

Kontakt Inspektora Ochrony Danych: privacidad@gruposantander.es

 

Jakie informacje na twój temat zbieramy?

Gdy ze względu na oferowaną działalność konieczne będzie zebranie danych osobowych użytkownika, Banco Santander zamieści legendę w formularzu gromadzenia danych, w której wskaże cel gromadzenia danych osobowych, a także wszystkie warunki ich przetwarzania zgodnie z hiszpańskimi przepisami o ochronie danych.

Banco Santander za pomocą plików cookie gromadzi dane uzyskiwane podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej. Pod tym linkiem dysponujesz naszą Polityką plików cookie i możesz zmienić ich konfigurację.

 

Jak używamy informacji na twój temat?

 

Cele przetwarzania zostaną wskazane w każdym formularzu gromadzenia danych dostępnym na stronie internetowej.

Celem gromadzenia danych osobowych jest uwierzytelnienie połączenia i umożliwienie ci dostępu do naszej strony internetowej; dokładniejsze poznanie zainteresowań twojej firmy, a tym samym oferowanie spersonalizowanych treści i usług; przesyłanie alertów w momencie pojawienia się nowych treści dostępnych na stronie internetowej (jeżeli subskrybujesz tę bezpłatną usługę) oraz powiadamianie drogą elektroniczną o zbliżających się wydarzeniach mających związek z tobą w Klubie, Sieci lub na platformie oferującej seminaria w sieci, jeżeli zapisałeś się na któreś z nich.

Cel przetwarzania twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Zarządzanie twoją rejestracją na stronie internetowej w celu świadczenia bezpłatnych usług spersonalizowanych, takich jak wsparcie dla baz danych (pomoc) oraz usług odpłatnych (lista kontrahentów, Target Market Scan, statystyczne dane rynkowe, krajowe standardy etykietowania)

Realizacja wniosku użytkownika

Opracowanie profilu handlowego w celu wysyłania informacji handlowych przez Banco Santander, dostosowanych do zainteresowań użytkownika na podstawie następujących informacji: (i) informacji udostępnionych przez użytkownika; (ii) plików cookie. Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane żadne automatyczne decyzje.

Uzasadniony interes Banco Santander.

 

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w którym są gromadzone, oraz do określenia ewentualnej odpowiedzialności mogącej wynikać z tego celu, a także przez okresy określone w przepisach dotyczących archiwów i dokumentacji.

 

Jakim odbiorcom zostaną przekazane twoje dane?

 

Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego lub gdy konieczny będzie udział strony trzeciej w świadczeniu zleconej usługi (na przykład bankom i/lub podmiotom finansowym itp.). Nie będą przeprowadzane międzynarodowe transfery danych.

 

Czy na podstawie moich danych opracowywane są profile?

 

Jeżeli wyrazisz zgodę, opracujemy „profil handlowy” na podstawie udostępnionych informacji oraz, w stosownym przypadku, informacji otrzymywanych przez nas za pośrednictwem plików cookie, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zaoferować ci informacje i oferty handlowe zgodne z twoimi zainteresowaniami.  Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane żadne automatyczne decyzje. Znajdziesz wszystkie informacje na temat naszej Polityki plików cookie i będziesz mógł skonfigurować pliki cookie na stronie za pośrednictwem tego linku

 

Jakie prawa przysługują ci, kiedy udostępniasz nam dane?

 

Użytkownicy mają prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu ich danych przeprowadzanym przez Banco Santander.

 

Możesz korzystać z przysługujących ci praw dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia twoich danych, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także - w stosownych przypadkach - nie podlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Jednocześnie posiadacze danych mają prawo zwrócić się do Agencia Española de Protección de Datos (Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych) pod adresem: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

 

Jak możesz skorzystać z twoich praw?

Możesz skorzystać z twoich praw, zwracając się do Banco Santander poprzez wysłanie wniosku z odnośnikiem wykonywanie praw, na adres [załączyć adres do wykonywania praw].

 

Jak możesz wycofać zgodę udzieloną na przesyłanie informacji handlowych?

Chcielibyśmy mieć możliwość przesyłania ci informacji o mogących zainteresować cię produktach i usługach. Nawet jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, możesz zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie.

Jako użytkownik, masz prawo sprzeciwić się otrzymywaniu nowych powiadomień od naszego podmiotu w celach związanych z marketingiem.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości marketingowych, anuluj subskrypcję za pomocą linku «Anuluj subskrypcję», który pojawi się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Podobnie, możesz wycofać swoją zgodę na wysyłanie informacji handlowych w dowolnym momencie, zwracając się pod adresy wskazane w poprzedniej sekcji „Jak możesz skorzystać z twoich praw?”.

 

Informacje o pochodzeniu danych

Przetwarzane dane pochodzą od zainteresowanego. Jednocześnie Banco Santander przetwarza dane, które otrzymujemy za pomocą plików cookie podczas wizyt na naszej stronie internetowej. Pod tym linkiem jest dostępna nasza Polityka plików cookie.

Jakie dane przetwarza Banco Santander?

Dane z przeglądania strony internetowej, w stosownych przypadkach dane zgromadzone na formularzach do zbierania danych osobowych na stronie internetowej. Znajdziesz uaktualnione informacje pod następującym linkiem

.

Inne witryny

Nasza strona internetowa zawiera linki przekierowujące na inne strony. Nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszej witryny, dlatego po kliknięciu innych witryn należy zapoznać się z polityką prywatności danej witryny, aby uzyskać informacje na temat zarządzania danymi osobowymi.

Zmiany w naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie

Nasza polityka prywatności i plików cookie podlega okresowym przeglądom i aktualizacjom. Wszelkie jej modyfikacje zostaną zgłoszone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana dnia 11 stycznia 2019.