Witamy w Santander Trade Club Łączymy Twoją firmę z wybranymi odpowiednikami na całym świecie

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SANTANDER TRADE

 

Przed korzystaniem z naszego portalu prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków (dalej zwanych „Warunkami”), które wraz z innymi wymienionymi tu dokumentami, określają warunki korzystania z naszej platformy „Santander Trade”, dostępnej pod adresem https://santandertrade.com (dalej zwaną „Platformą”), zarówno przez gości jak i przez zarejestrowanych użytkowników.

 

Każdy kto wejdzie na naszą Platformę i zacznie ją przeglądać i korzystać z niej, musi przestrzegać tych Warunków. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie bezwarunkowej zgody na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie, równoznacznej ze zgodą wyrażona na piśmie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, prosimy nie wchodzić na Platformę, nie przeglądać jej i nie korzystać z niej.

 

Dla uniknięcia wątpliwości przez korzystanie rozumie się m.in. wejście na Platformę, przeglądanie jej, wpisywanie informacji oraz rejestrowanie się celem korzystania z Platformy. Wszelkie odniesienia do „Ciebie” czy „Twoje” oznaczają odniesienia do Ciebie jako użytkownika Platformy, będącego zarejestrowanym użytkownikiem bądź gościem przeglądającym jej otwarte sekcje, zaś użyte poniżej zaimki „My”, „Nasz” lub „Nas” (pisane dalej małą literą) odnoszą się do BANCO SANTANDER, S.A.

 

 1. IDENTYFIKACJA.
 • Właściciel: BANCO SANTANDER, S.A.
 • Adres: Avda. de Cantabria S/N, 28660 Boadilla del Monte, Madrid
 • NIP : A-39000013
 • E-mail: assistance@santandertrade.com

 

 1. CEL I ZAKRES STOSOWANIA.

„Santander Trade” to platforma, której właścicielem jest BANCO SANTANDER, S.A., a jej operatorem jest Export Enterprises. Celem Platformy jest pomoc przedsiębiorstwom w ich planach wchodzenia na rynki międzynarodowe poprzez oferowanie jej użytkownikom, będącym głównie klientami Santander, szeregu użytecznych narzędzi rynkowych, ekonomicznych i prawnych, a także informacji oraz zasobów.

 

W ramach usług oferowanych przez nas na Platformie, będąc zarejestrowanym użytkownikiem możesz nawiązać kontakt z innymi klientami Santander oraz z klientami banków partnerskich Santander na całym świecie celem poszukiwania możliwości biznesowych dla Twego przedsiębiorstwa.

 

Poniższe Warunki regulujące dostęp do Platformy, przeglądanie jej i korzystanie z niej, są spisane w podziale na trzy (3) zasadnicze sekcje (zwane dalej “Głównymi Sekcjami”):

 • Santander Trade Wall: strona główna Platformy (mur/tablica ogłoszeń), gdzie można znaleźć informacje na temat wszystkich nowych treści zamieszczonych na Platformie po ostatniej Twojej wizycie na stronie. Jest to usługa spersonalizowana zgodnie z Twoim profilem i preferencjami.
 • Santander Trade Markets: główna sekcja informacyjna na Platformie, zawierająca informacje ekonomiczne, rynkowe oraz regulacyjne, pomocne w prowadzeniu działalności międzynarodowej.
 • Santander Trade Club: internetowy portal społecznościowy dla naszych klientów biznesowych oraz klientów naszych banków rozsianych po całym świecie, gdzie możesz nawiązywać kontakty z innymi podmiotami, które także pragną rozwijać swoje rynki i możliwości biznesowe.

 

Poza warunkami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich sekcji, do każdej Głównej Sekcji przypisano dodatkowo warunki szczegółowe, których jako użytkownik musisz przestrzegać bez względu na Główną Sekcję, z której korzystasz, oraz bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany użytkownikiem czy tylko gościem. Dla jasności niniejszy dokument jest podzielony na cztery (4) rozdziały: warunki ogólne (dalej zwane „Warunkami Ogólnymi”) oraz jeden rozdział dotyczący każdej z Głównych Sekcji Platformy (dalej zwany „Warunkami Szczegółowymi”), przy czym dla Sekcji Santander Trade Wall (Mur) nie spisano warunków szczegółowych; w tym przypadku obowiązują wyłącznie Warunki Ogólne.

 

W przypadku gdy korzystasz z każdej Głównej Sekcji musisz przestrzegać Warunków Szczegółowych oraz Warunków Ogólnych. W tym sensie, celem Warunków Ogólnych jest uzupełnienie Warunków Szczegółowych obowiązujących w przypadku korzystania z każdej Głównej Sekcji. W przypadku konfliktu między zapisem Warunków Szczegółowych i Ogólnych, obowiązują Warunki Szczegółowe, które mają priorytet w przypadku gdy korzystasz z danej Głównej Sekcji. Warunki Ogólne nie przestają obowiązywać: (i) w przypadku gdy korzystasz z danej Głównej Sekcji i nie zachodzi konflikt między zapisami Warunków Ogólnych i Szczegółowych, oraz (ii) ogólnie w przypadku gdy korzystasz z Platformy poza daną Główną Sekcją.

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania wyglądu, ustawień i treści Platformy oraz warunków dostępu do niej i korzystania z niej. Warunki te są ważne od dnia ich publikacji do chwili ich całkowitej lub częściowej modyfikacji. Wtedy wchodzą w życie modyfikowane Warunki, które będą obowiązywały w przypadku gdy skorzystasz z Platformy.

 

W tym sensie, okresowo, w szczególności gdy jest to wymagane z powodów technicznych lub dla ciągłości działania, możemy zmieniać niniejsze Warunki. Każdorazowe Twoje wejście na Platformę i korzystanie z niej po wejściu w życie i publikacji niniejszych Warunków oznacza, że zaakceptowałeś je. O znaczącej zmianie niniejszych Warunków, która może mieć duży wpływ na korzystanie przez Ciebie z Platformy powiadomimy Cię e-mailem lub na Platformie.

 

W każdym razie pewne treści lub usługi na Platformie mogą podlegać własnym warunkom szczególnym, które obowiązują dodatkowo do Warunków Ogólnych i Warunków Szczegółowych, i mogą zostać udostępnione tylko wówczas, gdy zawarłeś z nami umowę o dostawę danych usług lub o udostępnienie danych treści. Warunki dotyczące tych treści lub usług mogą zastąpić, dopełnić lub w razie konieczności zmienić niniejsze Warunki w zakresie, w jakim korzystasz z danych treści lub usług.

 

 1. WARUNKI OGÓLNE.
 1. DOSTĘP I REJESTRACJA.

Wejście na stronę docelową (landing page), z której można uzyskać dostęp do treści Platformy oraz oglądać jej zawartość nie wymaga rejestracji. Mimo to Twoje wejście na tę stronę jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie oraz zobowiązaniem do przestrzegania niniejszych Warunków oraz wskazówek i zaleceń udostępnianych okresowo na Platformie.

 

Bez względu na powyższe, pewne narzędzia, zasoby i informacje udostępnione na Platformie są zastrzeżone i przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

 

W tym względzie możesz uzyskać dostęp do Platformy jako:

 • Niezarejestrowany użytkownik, mający ograniczony dostęp do przeglądania Platformy i korzystania z pewnych narzędzi dostępnych dla wszystkich użytkowników Platformy;
 • Zarejestrowany użytkownik z ograniczonym dostępem do pewnych zastrzeżonych treści, dostępnych wyłącznie klientom Santander; albo
 • Zarejestrowany użytkownik będący klientem Santander, z dostępem do narzędzi, zasobów i informacji znajdujących się na Platformie. W zależności od przeprowadzonej przez nas walidacji Twojego konta, możesz mieć:
  • Konto podstawowe: przypisane użytkownikom, którzy są klientami Santander, co zostało przez nas zweryfikowane. Tacy użytkownicy mają dostęp do wszystkich narzędzi, zasobów i informacji znajdujących się na Platformie, prócz dostępu do sekcji Santander Trade Club.
  • Konto premium: przypisane użytkownikom, którzy są klientami Santander, zweryfikowanymi przez nas za pomocą wybranych przez nas środków. Konto premium pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi na dostęp do wszystkich narzędzi, zasobów i informacji znajdujących się na Platformie, łącznie z Santander Trade Club.

 

Musisz wiedzieć, że weryfikacja Twojego statusu może zająć trochę czasu. Mimo że staramy się przeprowadzić proces weryfikacji jak najszybciej, nie możemy precyzyjnie zdefiniować, ile czasu dokładnie zajmie ten proces, a co za tym idzie, ani Ty ani żadna osoba trzecia nie może pociągnąć nas do odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w weryfikacji Twojego statusu klienta Santander.

 

Konta użytkowników są osobiste i nie zawsze stanowią reprezentację Twojego przedsiębiorstwa wobec Santander.

 

Dane uwierzytelniające są określane przez nas lub tworzone przez Ciebie, w zależności od źródła z którego wchodzisz na Platformę celem rejestracji:

 • Bankowość internetowa Santander. Jeżeli jesteś klientem Santander, możesz wejść na Platformę bezpośrednio ze swego konta bankowości internetowej Santander. W takim przypadku wejście na Platformę stanowi jednorazowy proces rejestracji, w którym Twoje dane uwierzytelniające są przekazywane na Platformę. Dzięki temu użytkownik ma zagwarantowany pełny dostęp jako klient premium, chociaż będziesz musiał utworzyć swoje dane uwierzytelniające dla celów korzystania z Platformy (tak zwany „Dostęp Bezpośredni”).
 • Zaproszenie od nas. Okresowo możemy wysyłać e-mailem naszym klientom oraz osobom niebędącym naszymi klientami zaproszenia do członkostwa na Platformie. W takim przypadku przesyłamy Ci kod dostępu oraz link do formularza zgłoszeniowego na Platformie i prosimy Cię o stworzenie pewnych danych uwierzytelniających. Ta procedura gwarantuje użytkownikowi jako zarejestrowanemu klientowi z ograniczonym dostępem po pierwszym wejściu pełen zarejestrowany dostęp, do momentu przeprowadzenia przez nas weryfikacji potwierdzającej, że jesteś na pewno klientem Santander. W tym celu możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Zaproszenie od innego użytkownika. Okresowo inni zarejestrowani użytkownicy (klienci Santander) mogą wysyłać swoim współpracownikom e-mailem zaproszenia na Platformę. W takim przypadku dajemy osobie zaproszonej kod dostępu oraz link do formularza zgłoszeniowego na Platformie i prosimy o stworzenie danych uwierzytelniających. Ta procedura gwarantuje użytkownikowi jako zarejestrowanemu klientowi z ograniczonym dostępem po pierwszym wejściu pełen zarejestrowany dostęp, do momentu przeprowadzenia przez nas weryfikacji potwierdzającej, że rejestrujący się użytkownik jest na pewno klientem Santander. W tym celu możemy poprosić rejestrującego się użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Strona główna. Możesz zarejestrować się na Platformę bezpośrednio na jej stronie głównej, gdzie możesz znaleźć interesujące Cię okresowo treści. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wpisanie pewnych danych kontaktowych, dotyczących Ciebie jako rejestrującego się użytkownika oraz przedsiębiorstwa, które reprezentujesz, w tym m.in. Twoje stanowisko w przedsiębiorstwie. Jeżeli po rejestracji zidentyfikujesz swoje przedsiębiorstwo jako klienta Santander, uzyskasz dostęp jako zarejestrowany użytkownik z ograniczonym dostępem do momentu ukończenia przez nas weryfikacji. W tym celu możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów.

 

Musisz zachować swoje dane uwierzytelniające w poufności i nie ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo w każdej chwili do dezaktywacji wybranego przez Ciebie lub przyznanego Ci przez nas kodu identyfikacyjnego albo hasła użytkownika, jeżeli naszym uzasadnionym zdaniem naruszyłeś którykolwiek zapis niniejszych Warunków. Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty zna Twój kod identyfikacji użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym, wysyłając informację na adres assistance@santandertrade.com

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazywanych przez naszych użytkowników, więc każdy użytkownik wyłącznie odpowiada za wszelkie ewentualne konsekwencje, błędy lub zaniechania będące konsekwencją przekazanych danych.

 

Twoje hasło jest poufne i nie podlega przekazaniu innej osobie oraz jest ważne do chwili, gdy zmienisz je za pomocą narzędzi dostępnych na Platformie w tym celu. Nowe hasło generujesz postępując zgodnie z okresowo publikowanymi przez nas wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa hasła. W każdym przypadku posiadamy niezbędne funkcjonalności, dzięki którym możesz zmienić swoje hasło, kiedy uznasz to za stosowne.

 

Używając swego hasła bądź ostrożny i nie udostępniaj go osobom trzecim, to Ty bowiem odpowiadasz za bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających. W związku z powyższym jesteś odpowiedzialny za bezprawne korzystanie z Platformy przez osoby trzecie, które uzyskają nielegalnie dostęp do niej korzystając z Twojego hasła.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy, informacji i materiałów na niej zamieszczonych, w tym m.in. do Platformy, do Głównych Sekcji, tekstów, fotografii lub ilustracji, logotypów oraz wszelkich Znaków Towarowych Santander, do marek, znaków, logotypów oraz innych szczególnych znaków osób trzecich spoza Grupy Santander, wykresów, projektów, interfejsów oraz innych informacji, treści lub usług dostępnych na Platformie, stanowią naszą własność lub zostały nam udostępnione przez prawowitego właściciela na podstawie umowy licencyjnej. W związku z powyższym jako użytkownik Platformy przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Platforma, w tym jej treści, jest obsługiwana bezpośrednio przez Export Enterprises, S.A., spółkę prawa francuskiego zarejestrowaną w rejestrze spółek RCS w Paryżu pod numerem SIREN 950571224, której siedziba znajduje się w Paryżu pod adresem: 1 rue de Stockholm, F-75008 Paryż (Francja). Jest to przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w handlu międzynarodowym, które świadczy wszelkie usługi dostępne na Platformie.

 

Udostępnienie Ci przez nas Platformy oraz jej treści, bez względu na ich rodzaj i formę, nie stanowi zrzeczenia się przez nas całości ani części wyżej wymienionych praw własności intelektualnej, ani ich przeniesienia na Ciebie. Uzyskujesz prawo do korzystania z Platformy i jej treści lub usług w celach informacyjnych oraz w celu zarządzania usługami świadczonymi przez nas, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz innymi dokumentami, o których w nich mowa, lub obowiązującymi w przypadku usług udostępnionych Ci na naszej Platformie.

 

Odniesienia do Znaków Towarowych Santander oraz do marek, znaków towarowych, logotypów lub znaków wyróżniających należących do osoby trzeciej spoza Grupy Santander lub nazw lub znaków handlowych znajdujących się na Platformie, w tym w Głównych Sekcjach, w sposób dorozumiany zakazują ich stosowania bez naszej zgody lub bez zgody ich prawomocnego właściciela. Dostęp do Platformy, nawigacja oraz korzystanie z jej zasobów nie są równoznaczne z przyznaniem Ci prawa do Znaków Towarowych Santander ani do marek, znaków towarowych logotypów ani znaków wyróżniających należących do osób spoza Grupy Santander, ani do nazw handlowych i logotypów.

 

Wyraźnie zastrzegamy wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy, jej treści i usług. W szczególności zabraniamy modyfikacji, kopiowania, powielania, przesyłania, przerabiania i dystrybucji na jakimkolwiek nośniku w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, Platformy oraz jej treści w celach publicznych lub komercyjnych, bez naszej uprzedniej zgody udzielonej na piśmie.

 

Ponadto zabrania się usuwania lub przerabiania informacji o prawach autorskich i podobnych informacji o autorach/właścicielach, które pozwalają na identyfikację prawowitych właścicieli Platformy, jak również urządzeń ochrony technicznej, nadruków cyfrowych lub innych mechanizmów lub informacji zabezpieczających Platformę.

 

Przesyłając nam informacje poprzez Platformę przyjmujesz do wiadomości i zapewniasz, że masz do tego prawo oraz gwarantujesz, że przekazywane przez Ciebie informacje nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, nie stanowią informacji poufnych tych osób ani szkodliwych dla ich wizerunku. W związku z powyższym przyznajesz nam prawo do korzystania z przesłanych nam informacji w stopniu koniecznym do udostępnienia Ci żądanych usług lub treści.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz odpowiedzialność za przekazywane nam informacje, w tym za ich rzetelność oraz zobowiązujesz się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i koszty (w tym m.in. racjonalne koszty obsługi prawnej) związane z roszczeniami, zarzutami osób trzecich oraz dochodzeniem wszczętym przez nie z powodu: (i) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, w tym m.in. z powodu przekazania przez Ciebie informacji, danych lub materiałów naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa; (ii) treści przesłanych przez Ciebie na Platformę, oraz (iii) wszelkich działań, jakie podejmujesz na Platformie lub za jej pośrednictwem.

 

Jeżeli podejrzewasz bezprawność treści lub naruszenie przez nie prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub poweźmiesz wiedzę o takim przypadku, wyślij powiadomienie na adres assistance@santandertrade.com w celu podjęcia przez nas właściwych działań.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub usunięcia treści z Platformy lub zamknięcia konta członkowskiego zgodnie z pkt. 6 Likwidacja niniejszych Warunków Ogólnych.

 

Podobnie, jeżeli uważasz, że Platforma lub Główna Sekcja naruszają Twoje prawa własności intelektualnej lub inne prawa, wyślij powiadomienie na ww. adres e-mail podając następujące informacje:

 

 • Dane identyfikacyjne osoby składającej zażalenie oraz jej przedstawiciela, w tym dane kontaktowe.
 • Stosowną dokumentację pomocniczą celem uzasadnienia zażalenia, podając dane właściciela prawa, które naruszono.
 • Szczegółowy opis miejsc, w których Twoim zdaniem naruszone zostało prawo przez nas lub któregoś z naszych użytkowników wraz z precyzyjnym wskazaniem ich na Platformie.
 • Wyraźne oświadczenie, że treści zostały wykorzystane bez zgody ich prawowitego właściciela.

 

 1. HIPERŁĄCZA.
 1. ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

W przypadku gdy na Platformie, w tym w Głównej Sekcji, widnieją hiperłącza do innych stron internetowych, uwidocznione za pomocą guzików, łączy, banerów lub wbudowanych treści, informujemy Cię, że – o ile nie określono inaczej – są one zarządzane przez osoby trzecie i znajdują się pod ich kontrolą. Nie posiadamy zasobów ludzkich ani technicznych, które pozwalałyby nam na monitorowanie, kontrolowanie i zatwierdzanie informacji, treści, produktów lub usług udostępnianych przez inne platformy, które mogą być dołączone do Platformy. W żadnym przypadku takie hiperłącza nie mogą być postrzegane jako nasze wskazanie lub zalecenie, by odwiedzić daną stronę internetową.

 

W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe, do których łącza znajdują się na Platformie, w tym m.in. za działanie tych stron, dostęp do nich, dane, informacje na nich zamieszczane, jakość i rzetelność produktów i usług ani łączy znajdujących się na tych stronach.

 

Zatem, jeżeli poweźmiesz wiedzę o nielegalnej lub niemoralnej działalności prowadzonej na tych stronach przez osoby trzecie, powiadom nas niezwłocznie w celu usunięcia danego hiperłącza z naszej Platformy.

 

Umieszczenie na Platformie hiperłącza do innej strony internetowej w żadnym przypadku nie jest tożsame z nawiązaniem przez nas współpracy ani innego stosunku z właścicielem tej strony internetowej.

 

 1. ŁĄCZA DO PLATFORMY ZAMIESZCZANE NA INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

Nie zezwalamy na umieszczanie łączy do Platformy ani do żadnej z jej Głównych Sekcji na stronach internetowych, na których zamieszczone są treści zabronione, nielegalne, poniżające lub obsceniczne, lub które ogólnie naruszają prawo, moralność, porządek publiczny lub powszechnie obowiązujące normy społeczne.

 

Nie kontrolujemy ani nie posiadamy zasobów ludzkich ani technicznych potrzebnych do wglądu w informacje, treści, produkty i usługi oferowane przez inne strony internetowe, które mogą umieszczać łącza do naszej Platformy, ani do zatwierdzania tychże. Nie ponosimy odpowiedzialności za żaden aspekt dotyczący strony internetowej, która zawiera takie łącze, w tym m.in za aspekty dotyczące jej działania, dostępu do niej, prezentowanych na niej danych, informacji oraz rzetelności i jakości dostępnych na niej produktów lub usług, jej własnych łączy lub jej innych treści. Fakt umieszczenia tam łączy do naszej Platformy nie jest tożsamy z istnieniem współpracy ani żadnego stosunku zależności między nami a właścicielami innych stron internetowych.

 

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY.

Zabrania się kategorycznie korzystania z Platformy i wchodzenia na nią, w tym korzystania z Głównych Sekcji, w nielegalnych i nieuprawnionych celach. W szczególności zabrania się:

 

 1. Korzystania z Platformy w sposób powodujący szkody, przerwy w funkcjonowaniu lub nieprawidłowe lub wadliwe funkcjonowanie Platformy lub urządzenia osoby trzeciej;
 2. Korzystania z Platformy w celu przekazywania, instalacji lub publikacji wirusów, złośliwych kodów lub innych szkodliwych plików stworzonych w celu uszkodzenia lub zakłócenia czy też ograniczenia działania oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też systemu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 3. Korzystania z Platformy w celu zbierania danych osobowych;
 4. Korzystania z Platformy w inny sposób niezgodny z prawem lub promujący działalność niezgodną z prawem i zachęcający do jej prowadzenia;
 5. Nieuprawnionego wchodzenia na Platformę lub w którąkolwiek jej sekcję, do systemów lub sieci połączonych z Platformą, lub na serwery używane przez nas lub przez naszych usługodawców, oraz uzyskiwania dostępu do produktów lub usług oferowanych na Platformie poprzez hakowanie, wykradanie haseł lub w inny sposób niezgodny z prawem;
 6. Naruszania lub prób naruszania danych uwierzytelniających Platformy lub innej sieci połączonej z Platformą, oraz środków uwierzytelniania lub bezpieczeństwa powiązanych z treściami umieszczanymi na Platformie;
 7. Działań, które mogą spowodować niepotrzebne lub nieproporcjonalne obciążenie Platformy, lub które mogą uszkodzić, dezaktywować lub nadmiernie obciążyć jej infrastrukturę, lub systemy i sieci wykorzystywane przez nas lub przez naszych usługodawców, oraz systemy i sieci połączone z Platformą;
 8. Prowadzenia działań powodujących nieproporcjonalne lub niepotrzebne nasycenie na Platformie lub w systemach lub sieciach wykorzystywanych przez nas lub przez naszych usługodawców, oraz w systemach i sieciach połączonych z Platformą.

 

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków może skutkować zastosowaniem środków, uważanych przez nas za konieczne lub dogodne, bez obowiązku zrekompensowania Ci ewentualnych szkód.

 

W każdym przypadku przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że użytkownicy Platformy są odpowiedzialni za korzystanie z Platformy i jej treści.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zablokowania, modyfikacji, ograniczenia lub czasowego lub trwałego odebrania Ci dostępu do Platformy, nawigowania i korzystania z niej, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadamiania Cię, w przypadku gdy zauważymy, że naruszasz którekolwiek zapis niniejszych Warunków lub innych obowiązujących warunków.

 

 1. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Nie możemy zagwarantować rzetelności, użyteczności ani wiarygodności wszystkich informacji, usług lub treści dostępnych na Platformie, ani użyteczności czy wiarygodności znajdującej się tam dokumentacji. W konsekwencji powyższego nie możemy zagwarantować poniższych kwestii i nie ponosimy odpowiedzialności za:

 

 1. Ciągłość treści i usług dostępnych na Platformie;
 2. Błędy na Platformie lub w dostępnych na niej usługach;
 3. Wirusy lub inne szkodliwe elementy na Platformie lub serwerze Platformy;
 4. Brak odporności Platformy lub zastosowanych środków bezpieczeństwa na wirusy i inne szkodliwe działania zewnętrzne;
 5. Ewentualne błędy zabezpieczeń lub przypadki naruszenia spowodowane Twoim wejściem na Platformę z zainfekowanego urządzenia;
 6. Przypadki naruszenia przez osoby trzecie, które mogą przynieść szkody dla Ciebie i innych użytkowników Platformy oraz mieć niekorzystny wpływ na inne strony internetowe lub systemy, którymi zarządzamy;
 7. Nieużyteczność lub awarię treści Platformy;
 8. Szkody lub straty spowodowane przez kogokolwiek, kto naruszy niniejsze Warunki, bez względu na to, czy dotkną one osobę naruszającą czy też osoby trzecie;
 9. Przypadki naruszenia własności intelektualnej przez osoby trzecie;
 10. Wykorzystywanie przez osoby trzecie elementów będących naszą własnością, a które mogą być mylące, jeśli chodzi o identyfikację danych osób trzecich;
 11. Opóźnienia, kasowanie, błędne dostarczanie lub brak archiwizacji korespondencji, którą do nas wysyłasz lub osobistych ustawień Platformy;
 12. Decyzje, które podejmujesz w rezultacie informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, ani za ewentualne szkody poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie w konsekwencji działań podejmowanych w oparciu o informacje znajdujące się na Platformie;
 13. Treści znajdujące się w korespondencji przekazywanej nam przez Ciebie za pośrednictwem Platformy, których wykorzystanie podlega obowiązującym przepisom prawa;
 14. Uszkodzenie sprzętu należącego do Ciebie lub osób trzecich podczas użytkowania przez Ciebie Platformy;
 15. Wszelkie szkody spowodowane wejściem na Platformę i korzystaniem z jej treści;
 16. Awarie funkcjonowania Platformy lub którejkolwiek dostępnej na niej usługi w rezultacie okoliczności będących poza naszą racjonalną kontrolą;
 17. Konsekwencje złego funkcjonowania Twojej przeglądarki lub używania jej przestarzałej wersji;
 18. Niezgodne z prawem, niedbałe i nieuczciwe korzystanie z Platformy lub jej treści i usług przez jej użytkowników, lub korzystanie niezgodne z niniejszymi Warunkami, zasadami porządku publicznego oraz korzystanie w złej wierze;
 19. Wszelkie szkody, jakie możesz ponieść w rezultacie awarii lub zerwania połączenia sieci telekomunikacyjnej lub innego systemu elektronicznego, skutkujące zawieszeniem, anulacją lub przerwaniem usług, lub czasową niedostępnością Platformy.

 

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku niezapoznania się przez Ciebie z niniejszymi Warunkami. Jako Zarejestrowany Użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, dostępności, otrzymania Platformy lub wejścia na Platformę oraz wszelkich działań podejmowanych przez Ciebie na Platformie lub jej dotyczących.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia usługi bez podawania uzasadnienia oraz do przerwania świadczenia usługi, w całości lub w części, w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Udostępnienie Platformy nie jest tożsame z naszym zobowiązaniem się do zapewniania, by Platforma była wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. W każdym przypadku to Ty odpowiadasz za wyposażenie swoich systemów i urządzeń w stosowne narzędzia wykrywające i unieszkodliwiające elementy szkodliwe.

 

Bez względu na powyższe zastosowaliśmy wszelkie niezbędne i najnowocześniejsze środki w ramach naszych możliwości, aby zagwarantować funkcjonowanie Platformy oraz zminimalizować przypadki awarii systemu, spowodowane przyczynami technicznymi lub wynikające z treści publikowanych na Platformie.

 

Nie możemy zagwarantować rzetelności, zgodności z prawem ani użyteczności treści przekazywanych przez osoby trzecie za pośrednictwem Platformy. Jeżeli poweźmiesz wiedzę o istnieniu treści niezgodnych z prawem, które naruszają prawa osób trzecich, poinformuj nas o tym niezwłocznie, abyśmy mogli podjąć stosowne kroki.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak wiarygodności, integralności lub aktualności informacji publikowanych na Platformie i pochodzących ze źródeł innych niż Santander. Powyższe dotyczy także informacji znajdujących się na innych platformach lub stronach internetowych, do których łącza są umieszczone na Platformie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem wyżej wymienionych informacji.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za niedopełnienie przez nas zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ani za wszelkie opóźnienie ich wypełnienia, jeżeli przedmiotowe opóźnienie lub niedopełnienie obowiązków wynika z przyczyny od nas niezależnej, takiej jak m.in.: siła wyższa, problem z dostępnością Internetu, problemy techniczne od nas niezależne, działanie lub zaniechanie osób trzecich. W razie wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności będących poza naszą kontrolą nie jesteś upoważniony do otrzymania rekompensaty za szkody lub straty będące w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

Wyrażasz zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i koszty (w tym m.in. racjonalne koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego) związane z roszczeniami, zarzutami osób trzecich oraz dochodzeniem wszczętym przez nie z powodu: (i) nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, w tym m.in. z powodu przesłania przez Ciebie treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa; (ii) treści przesłanych przez Ciebie na Platformę, oraz (iii) wszelkich działań, jakie podejmujesz na Platformie lub za jej pośrednictwem.

 

 1. LIKWIDACJA.

Zastrzegamy sobie prawo do likwidacji Twojego konta oraz odebrania Ci dostępu do Platformy w każdej chwili, gdy ustalimy, podejrzewamy lub potwierdzimy, że korzystanie przez Ciebie z Platformy lub jej narzędzi, informacji lub zasobów udostępnionych za pośrednictwem Platformy narusza niniejsze Warunki, obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie obowiązujące normy społeczne.

 

Likwidacja z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub z innego powodu nie upoważnia Cię do otrzymania rekompensaty; nie ponosimy wobec Ciebie ani osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności za likwidację.

 

Możesz dobrowolnie zaprzestać korzystania z Platformy w każdej chwili, z powodu problemów związanych z Platformą lub z innych powodów; w takim przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o dezaktywację Twojego konta stosując środki przewidziane przez nas na Platformie w tym celu. Dezaktywacja Twojego konta jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym, jakim dysponujesz w przypadku ewentualnego wystąpienia z roszczeniem dotyczącym Platformy lub Santander w odniesieniu do Platformy.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że konta dezaktywowane z winy użytkownika lub z innego powodu lub w konsekwencji rozwiązania umowy z nami, nie muszą być usunięte. Mamy prawo wg naszego uznania nie usuwać Twojego konta po dezaktywacji i w związku z tym nie ponosimy za to odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wobec osób trzecich.

 

 1. OCHRONA DANYCH.

Wszelkie dane osobowe, które nam dostarczysz w okresie korzystania z Platformy są przetwarzane i wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą polityką prywatności https://santandertrade.com/en/club/data-privacy, którą musisz zaakceptować, żeby uzyskać dostęp do Platformy.

 

 1. INNE POSTANOWIENIA.

Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają wpływu na ich interpretację. Mamy prawo do modyfikowania niniejszych Warunków w całości lub w części. Zmiany Warunków będą dostępne na Platformie.

Jeżeli naruszysz niniejsze Warunki, możemy zawiesić lub ograniczyć Twoje prawo do korzystania z Platformy, możemy też automatycznie i bez uprzedzenia anulować przypisanego Ci użytkownika. W takim przypadku nie masz prawa do rekompensaty. Możemy poinformować właściwe władze i współpracować z nimi w przypadku wykrycia przez nas naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku podejrzenia popełnienia przez Ciebie przestępstwa.

 

Naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków i niepodjęcie przez nas żadnych działań przeciwko temu naruszeniu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez nas tego prawa, z którego nadal możemy skorzystać w przypadku gdy powtórnie naruszysz nasze Warunki.

 

W przypadku pewnych produktów lub usług dostępnych na Platformie mogą obowiązywać inne specjalne warunki. W takim przypadku dane warunki są nadrzędne wobec niniejszych Warunków, które wówczas dopełniają jedynie warunki specjalne.

 

W przypadku gdy decyzją sądu właściwego lub instytucji regulującej, którykolwiek zapis niniejszych Warunków okaże się niezgodny z prawem lub nieskuteczny, jego niezgodność z prawem lub nieskuteczność nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych zapisów niniejszych Warunków.

 

 1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY.

Platforma i korzystanie z niej przez Ciebie, oraz niniejsze Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu.

 

Wszelkie spory, postępowania i roszczenia wynikające z interpretacji i stosowania niniejszych Warunków rozpoznają sądy w Madrycie (Hiszpania) posiadające wyłączną jurysdykcję, przy dobrowolnym zrzeczeniu się innej jurysdykcji, co Ty i my zgodnie postanawiamy.

 

 1. SANTANDER TRADE MARKETS (RYNKI HANDLOWE SANTANDER).

Korzystając z tej Sekcji Głównej Platformy musisz przestrzegać Warunków Szczegółowych oraz wcześniej określonych Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności między zapisami Warunków Szczegółowych i Warunków Ogólnych, obowiązują Warunki Szczegółowe, które mają priorytet przed rozbieżnymi zapisami Warunków Ogólnych i które odnoszą się do korzystania z niniejszej Sekcji Głównej w Twoim przypadku.

 

Terminy pisane dużą literą, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w tym rozdziale a dotyczą Santander Trade Markets, mają znaczenie przypisane im w ogólnych zapisach niniejszych Warunków, określonych powyżej.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE O SANTANDER TRADE MARKETS.

Santander Trade Markets jest nietransakcyjną sekcją online oferowaną przez nas w ramach naszych usług Santander Trade, za pomocą której będziesz mógł przeglądać Platformę i wyszukiwać określone informacje (które w każdym przypadku będą miały charakter jedynie informacyjny) z różnych baz danych i z pomocą narzędzi dostępnych na naszej Platformie, dostarczanych i zarządzanych przez Export Enterprises.

 

Informacje dostępne okresowo w Santander Trade Markets będą dotyczyły głównie kwestii gospodarczych, rynkowych, celnych i regulacyjnych, mając na celu pomóc Ci w prowadzeniu działalności w skali międzynarodowej. Treść niniejszej Sekcji Głównej została podzielona w następujący sposób:

 1. Analiza trendów rynkowych, gdzie możesz zbierać informacje rynkowe i wybierać najbardziej obiecujące kraje docelowe dla twoich produktów i usług.
 2. Dotrzyj do partnerów biznesowych, gdzie możesz zidentyfikować nowe możliwości biznesowe, korzystając z baz danych importerów i eksporterów na całym świecie.
 3. Zarządzaj przesyłkami, gdzie możesz zoptymalizować procedury celne, koszty i zgodność w zakresie przepisów handlowych w przypadku wysyłki międzynarodowej.
 4. Analizy walutowe, gdzie możesz analizować rynki walutowe, zarządzać kursami walut i minimalizować ryzyko.
 5. Współpracuj z nami, gdzie możesz maksymalnie wykorzystać dostępny Ci kapitał i znaleźć rozwiązania umożliwiające handel w skali międzynarodowej.
 6. Załóż siedzibę za granicą, gdzie możesz dowiedzieć się, jak prowadzić działalność za granicą i zarządzać międzynarodowymi inwestycjami.

 

 1. DEFINICJE.

„Przedsiębiorstwo” oznacza dowolne przedsiębiorstwo reprezentowane przez użytkowników Santander Trade Markets. Każde Przedsiębiorstwo może być reprezentowane przez kilku użytkowników, którzy są osobami fizycznymi odpowiednio upoważnionymi przez Przedsiębiorstwo do działania w jego imieniu.

 

„Treść” oznacza informacje o charakterze gospodarczym, rynkowym, celnym i regulacyjnym, a także wszelkie treści zamieszczone w Santander Trade Markets oraz wszelką komunikację pomiędzy Tobą i EE za pośrednictwem Santander Trade Markets.

 

„EE” lub „Export Enterprises” oznacza Export Enterprises, S.A., spółkę prawa francuskiego zarejestrowaną w rejestrze spółek RCS w Paryżu, pod numerem SIREN 950571224, z siedzibą pod adresem: 1, Rue de Stockholm, Paryż (Francja). Export Enterprises jest firmą specjalizującą się w handlu międzynarodowym, która administruje Platformą i zapewnia wszelkie dostępne na niej usługi. Odniesienie do „usług” obejmuje „usługi spersonalizowane”, z których każda podlega własnym szczególnym warunkom korzystania, opisanym poniżej.

 

Kosztorys/Wycena” oznacza dokument lub opłatę wysłaną przez EE do Przedsiębiorstwa w wiadomości e-mail do upoważnionego Użytkownika, w której Przedsiębiorstwo jest informowane o cenie, warunkach i czasie oczekiwania na świadczenie określonej usługi na wniosek Użytkownika. Każdy Kosztorys/Wycena zawiera hiperłącze do ogólnych warunków korzystania z usług EE.

 

Spersonalizowane Usługi” oznacza takie usługi, których świadczenie na rzecz Użytkownika wymaga od niego dostarczenia pewnych informacji. W tym sensie Użytkownicy będą musieli wybrać odpowiednią usługę i przesłać wymagane informacje w celu sformułowania konkretnego wniosku poprzez jedno kliknięcie. Wraz ze złożeniem wniosku i/lub potwierdzeniem wniosku o Spersonalizowaną Usługę Użytkownik wyraźnie i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje obowiązujące Warunki Szczegółowe i Warunki Ogólne, formalizując w ten sposób stosunek z EE. Export Enterprises, S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków określonych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

 

„Zarejestrowani Użytkownicy” oznacza to osoby, które zarejestrowały się w celu korzystania z Platformy za pomocą specjalnego formularza, a tym samym dostarczyły wymagane dane osobowe i branżowe oraz są należycie upoważnione do dostępu w imieniu Przedsiębiorstwa, do którego należą. Zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do wszystkich treści i usług Platformy, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy Warunki Ogólne lub Warunki Szczegółowe stanowią inaczej.

 

„Santander Trade Markets” oznacza Główną Sekcję Platformy, oferowanej przez nas i zarządzanej przez Export Enterprises, która dostarcza zbioru baz danych i narzędzi informacyjnych w celu ułatwienia Użytkownikom prowadzenia działalności na całym świecie oraz badania rynków eksportowych.

 

Znaki Towarowe Santander” wszelkie marki, zarejestrowane znaki towarowe lub oznaczenia wyróżniające BANCO SANTANDER, S.A. lub jego podmioty stowarzyszone lub członków jego grupy kapitałowej.

 

Użytkownik” oznacza osobę fizyczną wchodzącą na strony lub używającą Santander Trade Markets w imieniu Przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że jest do tego należycie upoważniony przez to Przedsiębiorstwo i nie jest Zarejestrowanym Użytkownikiem.

 

 1. DOSTĘP DO SANTANDER TRADE MARKETS.

Przyjmujesz do wiadomości, że aby uzyskać dostęp do Santander Trade Markets musisz spełnić specyficzne wymagania dotyczące każdej z Treści dostępnych w Santander Trade Markets, które zostały wyszczególnione poniżej.

 

W niektórych przypadkach dostęp nie będzie ograniczony (będziesz mógł przejść do ważnych narzędzi jako Gość), jednak w innych - zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków - będziesz musiał stać się Zarejestrowanym Użytkownikiem, a nawet klientem Santander (na przykład, aby wnioskować o Spersonalizowane Usługi).

 

Dla uniknięcia wątpliwości, Ci Zarejestrowani Użytkownicy, którzy są klientami Santander będą mieli dostęp do wszystkich Treści, baz danych, narzędzi i Spersonalizowanych Usług, które oferujemy za pośrednictwem Santander Trade Markets. W tym celu Zarejestrowani Użytkownicy będą musieli uzyskać dostęp do Santander Trade Markets za pośrednictwem usługi bankowości internetowej (czyli supernetu Platformy) lub poprzez zalogowanie się w santandertrade.com.

 

 1. UŻYWANIE PLATFORMY SANTANDER TRADE MARKETS I TREŚCI.

Santander Trade Markets, jej Treści oraz wszelkie związane z nimi informacje są udostępniane i zarządzane bezpośrednio przez Export Enterprises, S.A., która specjalizuje się w handlu międzynarodowym i na podstawie umowy z nami zapewnia wszystkie usługi dostępne okresowo na Platformie. Santander Trade Markets jest udostępniana Ci wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że godziny otwarcia EE to od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 18:00 (strefa czasowa: GMT+1).

 

Gdy chcesz uzyskać określone informacje na Santander Trade Markets i w tym celu składasz wniosek o Spersonalizowaną Usługę, przyjmujesz do wiadomości, że EE może nie być w stanie przetworzyć Twojego wniosku przed upływem co najmniej czterdziestu ośmiu (48) godzin, dlatego nie powinieneś oczekiwać otrzymania wymaganych informacji przed tym terminem. Czas upływający od momentu złożenia przez Ciebie wniosku i dostarczeniem Ci żądanych informacji przez EE zależy od konkretnego wniosku. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że my, w tym EE, nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do konkretnego terminu odnośnie do tej kwestii.

 

W każdym przypadku świadczenie Spersonalizowanej Usługi zależy od całkowitego spełnienia przez Ciebie wszystkich Warunków Platformy. W przypadku gdy naszym lub EE zdaniem korzystanie przez Ciebie z Treści dostępnych okresowo w niniejszej Sekcji Głównej jest sprzeczne z Warunkami Platformy (w tym Warunkami Ogólnymi i odpowiednimi Warunkami Szczegółowymi), my i EE zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zawężenia odpowiedzi na zgłoszony przez Ciebie wniosek. Zastrzegamy sobie również prawo do udostępniania części lub całości Treści na naszej stronie Santander Trade Markets wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników, według naszego uznania i na podstawie kryteriów określonych w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie.

 

Rozumiesz, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszelkie korzystanie przez Ciebie z Treści i materiałów udostępnionych w niniejszej Sekcji Głównej Platformy odbywa się na Twoje własne ryzyko i ani my, ani Export Enterprises, SA nie ponosimy odpowiedzialności za Treść Platformy ani inne treści lub usługi, w tym Spersonalizowane Usługi, udostępnione Ci na Platformie. Ponadto w żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładność jakichkolwiek informacji udostępnionych Tobie przez strony trzecie w wyniku korzystania przez Ciebie z treści dostępnych w niniejszej Sekcji Głównej.

 

Potwierdzasz i akceptujesz również, że w niektórych przypadkach dostęp i korzystanie z części lub wszystkich naszych Treści w ramach Santander Trade Markets będzie bezpłatne, a w niektórych będzie podlegało Kosztorysowi/Wycenie. W tym ostatnim przypadku cena może zostać wyświetlona bezpośrednio w zastrzeżonym dla danej usługi obszarze w Sekcji Głównej (usługi o stałej cenie) lub może zostać przesłana do Ciebie e-mailem (Kosztorys/Wycena). Ceny zawierają wszystkie obowiązujące podatki, ale nigdy nie zawierają kosztów wysyłki.

 

Wraz ze złożeniem wniosku i/lub potwierdzeniem wniosku o Spersonalizowaną Usługę Użytkownik wyraźnie i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje obowiązujące Warunki Szczegółowe i Warunki Ogólne, formalizując w ten sposób stosunek z EE.

 

Wysłany do Ciebie jako Zarejestrowanego Użytkownika Kosztorys/Wycena będzie ważny przez okres do dwóch (2) miesięcy od jego wystawienia przez EE i będzie zawierać stosowną fakturę. W przypadku ostatecznego zaakceptowania Kosztorysu/Wyceny, będziesz musiał uiścić kwotę podaną w fakturze kartą kredytową. W przeciwnym wypadku, jeśli EE nie otrzyma stosownej kwoty w wyżej wymienionym terminie, twój wniosek zostanie uznany za wycofany. Po otrzymaniu płatności EE rozpocznie badanie, które zamówiłeś w złożonym przez Ciebie wniosku.

 

Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że czasy odpowiedzi czy terminy wskazane przez EE są jedynie szacunkowe, chociaż EE dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać przewidzianych terminów. Jednak ani EE, ani my nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli terminy ostatecznie nie zostaną dotrzymane. Nie udzielamy żadnych gwarancji, a EE nie oferuje żadnych gwarancji odnośnie do określonych terminów.

 

Podobnie EE zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku Przedsiębiorstwa, jeśli nie jest w stanie przetworzyć lub wykonać takiego wniosku, korzystając wyłącznie z własnych zasobów osobistych i materialnych. W takim przypadku EE niezwłocznie powiadomi mailowo Przedsiębiorstwo o jego odrzuceniu, po uprzednim wysłaniu i zatwierdzeniu podania przez to Przedsiębiorstwo. Podobnie jeżeli EE nie jest w stanie spełnić wymagań Przedsiębiorstwa już podczas jego przetwarzania, EE również zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo o takich okolicznościach.

 

W przypadku gdy EE z jakiejkolwiek przyczyny zaniecha badań, kwota uiszczona przez Przedsiębiorstwo zostanie zwrócona w całości, a Przedsiębiorstwu nie będzie przysługiwało prawo do żądnego odszkodowania na tę okoliczność. W takiej sytuacji otrzymanie zwrotu będzie wyłącznym zadośćuczynieniem dla Ciebie i Przedsiębiorstwa.

 

Odpowiedź na zgłoszenie złożone przez Przedsiębiorstwo zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu identyfikacyjnym. Otrzymanie odpowiedzi należy rozumieć jako dowód otrzymania przez EE zgłoszenia zamówienia usługi.

 

W przypadku gdyby jakaś odpowiedź na zapytanie musiała zostać wysłana pocztą, Przedsiębiorstwo poniesie wszystkie związane z tym koszty (w tym koszty wysyłki).

 

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za literówki ani za awarie komputera lub oprogramowania podczas dostępu lub korzystania z jakichkolwiek Treści dostępnych okresowo w naszej sekcji Santander Trade Markets.

 

Możesz wysłać dowolne zażalenie lub komentarz na temat Treści lub innych usług świadczonych przez EE na piśmie, na następujący adres pocztowy Export Entreprises, 240 rue de Rivoli F-75001 Paris | France lub pocztą elektroniczną na następujący adres zarządzany przez Export Enterprises: community-manager@santandertrade.com.

 

4.1 ANALIZA TRENDÓW RYNKOWYCH.

Narzędzia do analizowania rynku pozwalają Użytkownikom na wyszukiwanie informacji o branżach i krajach, a także niektórych usług dostosowanych do Twych globalnych ambicji.

 

W szczególności sekcja ta zawiera informacje dotyczące: (i) najlepszych krajów do prowadzenia biznesu, dzięki mapie wyświetlającej serię kluczowych wskaźników; (ii) przepływu importu i eksportu określonych produktów między dwoma krajami; (iii) szczegółów wielkości importu lub eksportu określonego produktu w dowolnym kraju na świecie; (iv) kalkulatora eksportu; (v) skanera informacji o rynku docelowym; (vi) trendów rynkowych, oraz (vii) dostępu do blisko 25 000 raportów rynkowych.

 

Sekcja ta zawiera także, w ramach Usług Spersonalizowanych, możliwość alertu branżowego z wybranymi przez Ciebie funkcjami, o którym w stosownym przypadku zostaniesz powiadomiony przez EE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Ciebie w momencie rejestracji w Platformie.

 

Wszystkie powyższe usługi mają na celu pomóc Ci w poznaniu profili gospodarczych, politycznych i handlowych ponad 190 krajów, abyś mógł wybrać najbardziej atrakcyjne obszary dla prowadzonego przez Ciebie biznesu.

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach lub bezpośrednio w Platformie, dostęp do Treści udostępnianych okresowo w niniejszej sekcji jest ograniczony, a więc - jak określono w Ogólnych Warunkach - będą one dostępne tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników i postanowienia Ogólnych Warunków będą miały do nich pełne zastosowanie. Podobnie, pewne Treści (na przykład Usługi Spersonalizowane dostępne w tej sekcji) mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla klientów Santander, a więc jeżeli obecnie nie jesteś klientem Santander możesz nie mieć do nich dostępu ani nie możesz z nich korzystać.

 

Podobnie przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że usługi związane ze skanerem informacji o rynku docelowym oraz z trendami rynkowymi są odpłatne, a opłatę ustala EE według swego uznania w zależności od konkretnego wniosku.

 

4.2 DOTRZYJ DO PARTNERÓW BIZNESOWYCH.

Sekcja zawiera bazy danych, aby pomóc Ci w identyfikacji nowych potencjalnych partnerów i sprawdzeniu ich stabilności, a także w znalezieniu przetargów na całym świecie.

 

W celu znalezienia nowych partnerów biznesowych będziesz mógł: (i) znaleźć importerów w kluczowych krajach (takich jak, między innymi, kraje Ameryki Łacińskiej, Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczony i Wielka Brytania); (ii) znaleźć dostawców na całym świecie; (iii) mieć dostęp do katalogów biznesowych; (iv) mieć dostęp do katalogów rynków internetowych; (v) poznać firmy z czarnej listy; (vi) szukać międzynarodowych targów, stowarzyszeń zawodowych oraz dużej liczby prywatnych i publicznych ofert przetargowych i (vii) uzyskać dostęp do list potencjalnych klientów oraz kupować raporty finansowe poszczególnych firm (w tym celu musisz być Zarejestrowanym Użytkownikiem i uiścić odpowiednie opłaty).

 

W celu weryfikacji kontrahentów biznesowych będziesz mieć dostęp do raportów finansowych oraz przedsiębiorstw i jednostek handlowych z czarnej listy. Informacje te służą wyłącznie jako wskazówki i nie zastępują dogłębnej analizy i oceny faktycznej sytuacji jakiegokolwiek przedsiębiorstwa czy partnera biznesowego. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących wiarygodności, przydatności, dokładności, ważności i zdatności takich informacji do określonego celu.

 

Sekcja ta zawiera również, w ramach Usług Spersonalizowanych, możliwość stworzenia listy kontaktów handlowych, a także usługi sprzedaży raportów finansowych poszczególnych firm.

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach lub bezpośrednio w Platformie, dostęp do Treści udostępnianych okresowo w niniejszej sekcji jest ograniczony, a więc - jak określono w Ogólnych Warunkach - będą one dostępne tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników i postanowienia Ogólnych Warunków będą miały do nich pełne zastosowanie. Podobnie, pewne Treści (na przykład Usługi Spersonalizowane dostępne w tej sekcji) mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla klientów Santander, a więc jeżeli obecnie nie jesteś klientem Santander możesz nie mieć do nich dostępu ani nie możesz z nich korzystać.

 

Podobnie przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że usługi związane z raportami finansowymi oraz listami potencjalnych klientów są odpłatne, a opłatę ustalamy my według własnego uznania w zależności od konkretnego wniosku.

 

4.3 ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI MIĘDZYNARODOWYMI.

Sekcja ta zawiera różne narzędzia, które mogą być Ci przydatne do bezpiecznego wysyłania towarów na cały świat, innymi słowy organizowania przesyłek za granicę. W szczególności ta sekcja obejmuje usługi online, które mogą pomóc Ci przestrzegać przepisów celnych, norm i lokalnych przepisów, a także obliczać i optymalizować koszty wysyłki.

 

W tym znaczeniu, a także w odniesieniu do zgodności w zakresie przepisów handlowych, ta sekcja zawiera informacje dotyczące: (i) dokumentów przewozowych; (ii) kontroli importu i eksportu; (iii) zasad etykietowania oraz (iv) norm zgodności w zakresie handlu. W odniesieniu do obliczeń celnych, ta sekcja zawiera informacje dotyczące: (i) opłat celnych; (ii) kalkulatora ceny eksportowej; (iii) kalkulatora kosztów wyładunku; (iv) przelicznika wymiarów; (v) klasyfikacji celnej HS, oraz (vi) lokalnej klasyfikacji celnej.

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach lub bezpośrednio w Platformie, dostęp do Treści udostępnianych okresowo w niniejszej sekcji jest ograniczony, a więc - jak określono w Ogólnych Warunkach - będą one dostępne tylko i wyłącznie dla tych Zarejestrowanych Użytkowników i postanowienia Ogólnych Warunków będą miały do nich pełne zastosowanie. Podobnie, pewne Treści mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla klientów Santander, a więc jeżeli obecnie nie jesteś klientem Santander możesz nie mieć do nich dostępu ani nie możesz z nich korzystać.

 

Podobnie przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że usługi związane z zasadami etykietowania oraz normami zgodności w zakresie handlu są odpłatne, a opłatę ustalamy my według własnego uznania w zależności od konkretnego wniosku.

 

4.4 ANALIZA WALUTOWA.

Niniejsza sekcja zawiera usługi online z informacjami dotyczącymi wartości ponad 147 walut, a także przelicznik lub informacje o kursie wymiany, zapisy średnich kursów z ostatnich lat, reżim kursów walutowych i poziom niestabilności którejkolwiek z tych walut.

 

Powyższe ma na celu zabezpieczenie Cię przed ryzykiem walutowym.

 

​​​​​​​4.5 WSPÓŁPRACUJ Z NAMI.

Ta sekcja zawiera informacje o naszych usługach międzynarodowych i produktach dla Twoich operacji międzynarodowych.

 

W tym sensie nasz bank wspiera przedsiębiorstwa w ich ekspansji zagranicznej, pomagając im w płatnościach przychodzących i wychodzących oraz w zakładaniu przedsiębiorstwa za granicą. Dzięki tej sekcji oferujemy Ci globalny zasięg nie tylko w zakresie transakcji międzynarodowych (tj. płatności przychodzących i wychodzących), ale także w rozwoju Twojego biznesu na całym świecie.

 

W szczególności, w odniesieniu do rozwiązań w sektorze bankowym w Hiszpanii, ta sekcja zawiera informacje na temat: (i) płatności i odbioru; (ii) finansowania; (iii) pokrycia ryzyka; (iv) rozwiązań; (v) lokalnego biura obsługi międzynarodowej oraz (vi) lokalnej sieci handlowej.

 

W odniesieniu do przewodnika po rynku międzynarodowym, sekcja ta zawiera informacje na temat: (i) środków płatniczych; (ii) operacji finansowych; (iii) zarządzania ryzykiem oraz (iv) Incoterms 2010.

 

​​​​​​​4.6 ZAŁÓŻ SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ.

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące zasobów i usług przydatnych w Twoich inwestycjach. W tym sensie w tej sekcji możesz znaleźć informacje, które mogą być pomocne przy tworzeniu, prowadzeniu i obsługiwaniu przedsiębiorstwa za granicą. Możesz tu znaleźć także praktyczne wskazówki na temat zakładania firmy w nowym kraju.

 

Stąd też sekcja zawiera informacje o krajach, dzięki którym poznasz otoczenie prawne, systemy podatkowe i praktyki biznesowe przed założeniem przedsiębiorstwa w jednym z listy 190 krajów. Możesz także uzyskać informacje o zagranicznych inwestycjach i ekspatriacji.

 

Zaś jeśli chodzi o usługi bankowe świadczone przez nas na całym świecie, możesz uzyskać pełen zakres praktycznych informacji i Spersonalizowanych Usług, które pomogą Ci w założeniu firmy za granicą.

 

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA.

Rejestrując się w celu uzyskania dostępu do dowolnych Treści w ramach Santander Trade Markets, zgadzasz się przestrzegać niniejszych zasad postępowania, a w szczególności przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Santander Trade Markets to zbiór baz danych i narzędzi informacyjnych, które oferujemy naszym Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom, aby - jak mamy nadzieję - pomogły im w prowadzeniu działalności na całym świecie oraz badaniu rynków eksportowych.

 

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie przez Ciebie Treści udostępnianych okresowo w niniejszej Sekcji Głównej. W tym sensie przeznaczenie niniejszej Sekcji Głównej jest wyłącznie informacyjne. Korzystając z tej Sekcji Głównej, gwarantujesz, że nie będziesz używać jej Treści do żadnych celów, które są lub mogłyby być uznane za niezgodne z prawem lub zabronione w Warunkach.

 

Masz świadomość, że Treści dostępne w Santander Trade Markets w momencie kiedy je czytasz, mogły nie zostać jeszcze sprawdzone lub edytowane przez Export Enterprises.

 

Użytkownicy (w tym Zarejestrowani Użytkownicy) muszą posiadać szerokie uprawnienia i odpowiednie umocowanie do działania na rzecz i w imieniu ich Przedsiębiorstw w celach określonych w niniejszym dokumencie.

 

Zarejestrowani Użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych uwierzytelniających do Platformy oraz do Santander Trade Markets, ponosząc pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na tej podstawie.

 

Ani My, ani Export Enterprises nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi na konkretny wniosek. Podobnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków Szczegółowych.

 

Treści oferowane w tej Sekcji Głównej nie zastępują porad prawnych, finansowych i biznesowych, o które każdy Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik powinien zwracać się indywidualnie do lokalnych doradców w celu przeanalizowania ich konkretnej sytuacji. Treści są prezentowane po prostu jako narzędzia służące za wskazówki. Korzystanie przez Ciebie z informacji zawartych na Platformie odbywa się na Twoje własne ryzyko, a my nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, roszczenia, straty lub szkody wynikające z korzystania przez Ciebie z tych informacji.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści, Santander Trade Markets oraz innych treści związanych z tą Sekcją Główną Platformy, które znajdują się lub są udostępniane na Platformie, w tym między innymi do tekstów, fotografii lub ilustracji, logotypów, marek i Znaków Towarowych Santander, wykresów, projektów, danych oraz innych materiałów wyświetlanych lub udostępnianych w Treściach, stanowią naszą własność lub zostały nam udostępnione przez prawowitego właściciela na podstawie umowy licencyjnej (uwzględniając EE).

 

Korzystanie z Santander Trade Markets oraz Treści tej sekcji ogranicza się wyłącznie do korzystania na użytek własny i nie może podlegać kopiowaniu, rozpowszechnianiu, udostępnianiu, przesyłaniu, udzielaniu podlicencji, przekazywaniu ani w inny sposób ujawnianiu osobom trzecim w celach komercyjnych lub finansowych. Treści te nie mogą być także wykorzystywane w innych mediach lub miejscach. Santander Trade Markets i jej Treści, włączając w to wszelkie inne treści powiązane z Platformą, są przeznaczone wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników Platformy, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach lub bezpośrednio w Platformie.

 

Udostępnienie Ci przez nas Santander Trade Markets i jej Treści nie stanowi zrzeczenia się przez nas całości ani części wyżej wymienionych praw własności intelektualnej, ani ich przeniesienia na Ciebie. Masz prawo do korzystania z Santander Trade Markets i powiązanych z tą platformą Treści wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i w szczególności do celów wewnętrznych. Naruszenie tego zapisu pociągnie za sobą zawieszenie konta Użytkownika oraz przypisanej do niego identyfikacji, bez uszczerbku dla prawa domagania się należnego odszkodowania za wszelkie spowodowane szkody, przysługującego EE.

 

Wyraźnie zabraniamy modyfikacji, kopiowania, powielania, przesyłania, przerabiania i dystrybucji platformy Santander Trade Markets i powiązanych z nią Treści na jakimkolwiek nośniku w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, w celach publicznych lub komercyjnych, bez naszej uprzedniej zgody udzielonej na piśmie.

 

Ponadto zabrania się usuwania lub przerabiania informacji o prawach autorskich i podobnych informacji o autorach/właścicielach, które pozwalają na identyfikację prawowitych właścicieli, jak również urządzeń ochrony technicznej, nadruków cyfrowych lub innych mechanizmów lub informacji zabezpieczających Platformę w celu ochrony Santander Trade Markets i powiązanych z nią Treści.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz odpowiedzialność za przekazywane nam informacje, w tym za ich rzetelność oraz zobowiązujesz się zwolnić nas z odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń wynikających z wykorzystania takich informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub usunięcia treści z Platformy lub zamknięcia konta członkowskiego zgodnie z pkt. 6 „Likwidacja” Warunków Ogólnych.

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Uzyskując dostęp do Santander Trade Markets akceptujesz, że my nie ponosimy odpowiedzialności za awarie systemowe, które mogą spowodować usunięcie lub nieprzekazanie czy nieprzechowanie jakiejś komunikacji lub Treści dostępnych okresowo w Santander Trade Markets.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystanie przez Ciebie z Santander Trade Markets odbywa się na twe własne ryzyko. Tym samym ani my, ani Export Enterprises czy też inni dostawcy i partnerzy nie składamy żadnych oświadczeń, które potwierdzałyby, że treści zawarte w Santander Trade Markets są odpowiednie lub zatwierdzone do korzystania przez wszystkie państwa lub inne organizacje zawodowe lub poświadczające. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do określonej Treści, robi to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Treści służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania Ci porad prawnych, finansowych ani biznesowych. Ani my, ani Export Enterprises nie udzielamy żadnej gwarancji odnośnie do dokładności Treści i nie podejmujemy się obowiązku aktualizowania żadnych Treści czy żadnych innych zawartych w nich informacji.

 

Przyjmujesz do wiadomości, że my jedynie zapewniamy Przedsiębiorstwom dostęp do Santander Trade Markets. Zaś EE oddzielnie dostarcza Treści dostępne okresowo na Platformie, a także wszelkie inne Spersonalizowane Usługi, których możesz potrzebować i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Stąd też wszelkie incydenty związane z Treściami czy też Spersonalizowanymi Usługami muszą być rozwiązywane przez Ciebie bezpośrednio z EE. W żadnym wypadku my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie zdarzenia.

 

Bez uszczerbku dla powyższych zapisów, EE dołoży wszelkich starań i użyje wszelkich dostępnych zasobów osobistych i materialnych do dostarczania kompletnych, aktualnych i wiarygodnych informacji. Biorąc pod uwagę istniejące trudności w dostępie do niektórych zasobów informacyjnych, rozbieżność zasobów, opóźnienia, brak publikacji, ogłoszeń, tłumaczeń lub aktualizacji takich informacji, a także uwzględniając niepewność regulacyjną lub różnorodność, w tym ogólnie wszystkie odnośne normy, wszelkie odpowiedzi, Treści oraz informacje dostarczone przez EE są podawane jedynie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie można pociągnąć do odpowiedzialności EE, jej partnerów lub przedstawicieli, jeżeli takie informacje lub odpowiedzi okażą się niekompletne, niedokładne lub nieaktualne.

 

Jeśli zostanie uznana odpowiedzialność EE za udowodniony błąd w dostarczonej informacji, zgodnie z niniejszą Sekcją Główną, Przedsiębiorstwo nie może domagać się żadnego odszkodowania poza zwrotem ewentualnie zapłaconej kwoty za świadczenie usługi lub udzielenie informacji.

 

W każdym przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i są publikowane tak, jak zostały dostarczone przez stosowne źródło.

 

Zgodnie z powyższym, Przedsiębiorstwa i ich Użytkownicy (w tym Zarejestrowaniu Użytkownicy) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zapytania lub wnioski zgłoszone w ramach niniejszej Sekcji Głównej, a także za wykorzystanie uzyskanych informacji i odpowiedzi. My i EE zobowiązujemy się do zachowania poufności wszelkich zapytań, które możesz zgłosić w ramach niniejszej Sekcji Głównej.

 

Na koniec ani my, ani EE nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub, ogólnie ujmując, w żadnym przypadku pozostającym poza naszą lub EE wyłączną lub rozsądną kontrolą, który mógłby uniemożliwić lub utrudnić dostęp do Santander Trade Markets czy dostarczenie którejś z usług uwzględnionych w Treściach. Jeżeli takie zdarzenie mija po trzydziestu (30) kolejnych dniach, każda ze stron może rozwiązać istniejącą umowę.

 

 1. SANTANDER TRADE CLUB (KLUB SANTANDER TRADE).

Korzystając z tej Sekcji Głównej Platformy musisz przestrzegać Warunków Szczegółowych oraz wcześniej określonych Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności między zapisami Warunków Szczegółowych i Warunków Ogólnych, obowiązują Warunki Szczegółowe, które mają priorytet przed rozbieżnymi zapisami Warunków Ogólnych i które odnoszą się do korzystania z niniejszej Sekcji Głównej w Twoim przypadku.

 

Terminy pisane dużą literą, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w tym rozdziale a dotyczą Klubu Santander Trade, mają znaczenie przypisane im w powyższych ogólnych zapisach niniejszych Warunków.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE O KLUBIE SANTANDER TRADE.

Klub Santander Trade to internetowy portal społecznościowy nieprzeznaczony do zawierania transakcji, który oferujemy w ramach naszych usług Santander Trade, i który jest obsługiwany przez Export Entreprises. Celem portalu jest znajdowanie partnerów biznesowych i utrzymywanie kontaktów z Przedsiębiorstwami.

 

Aby zostać członkiem Klubu Santander Trade musisz być Zarejestrowanym Użytkownikiem i klientem Santander (lub klientem jednego z naszych Banków Partnerskich). Członkami Klubu Santander Trade są Zarejestrowani Użytkownicy posiadający konto Premium, co oznacza, że są klientami Santander (lub Banku Partnerskiego) o już zweryfikowanym przez nas statusie, a więc mają pełen dostęp do Platformy.

 

 1. DEFINICJE.

„Wizytówka (Business Card)” wirtualna wizytówka, na której znajdują się widoczne dla Członków Klubu podstawowe dane Przedsiębiorstwa, zawarte w Katalogu. Moderator (Community Manager) może edytować Wizytówkę lub usuwać z niej informacje w razie potrzeby.

 

„Dane z Wizytówki” dane o Przedsiębiorstwie, które są: (a) udostępnione nam z racji tego, że dane Przedsiębiorstwo jest klientem Santander, oraz (b) wpisane przez Członków Klubu Santander Trade za pośrednictwem wypełnianych formularzy. Informacje wpisane przez Członków stanowią Rozszerzoną Wizytówkę (Extended Business Card) każdego Przedsiębiorstwa, którą można zobaczyć klikając polecenie „zobacz więcej” na danej Wizytówce. Moderator może edytować lub usuwać treść z Rozszerzonej Wizytówki w razie potrzeby, bez przesyłania powiadomienia.

 

„Moderator (Community Manager)”  osoba fizyczna lub prawna lub osoby, którym powierzamy role zarządzającego Klubem Santander Trade. Moderator pomaga budować, rozszerzać i zarządzać społecznością internetową Klubu Santander Trade.

 

„Przedsiębiorstwo” oznacza Przedsiębiorstwo wpisane na listę Klubu Santander Trade przez reprezentującego je użytkownika. Każde Przedsiębiorstwo może być reprezentowane przez kilku użytkowników, którzy są osobami fizycznymi upoważnionymi przez Przedsiębiorstwo do działania w jego imieniu.

 

„Treść” dane z Wizytówki, Wiadomości, materiały publikowane przez Członków na portalu Klubu Santander Trade oraz wszelka korespondencja między Członkami prowadzona za pośrednictwem Klubu Santander Trade.

 

„Katalog” (Directory Listing Pages) strona w katalogu internetowym, stanowiąca wynik wyszukiwania w danym katalogu.

 

„EE” lub „Export Enterprises” spółka prawa francuskiego zarejestrowana w rejestrze spółek RCS w Paryżu, pod numerem SIREN 950571224, z siedzibą pod adresem: 1, Rue de Stockholm, Paryż (Francja). Export Enterprises jest Moderatorem Klubu Santander Trade.

 

„Członek” Zarejestrowany Użytkownik będący klientem Banco Santander i posiadający konto Premium, który utworzył Wizytówkę w Klubie Santander Trade lub pomógł wprowadzić dodatkowe dane Przedsiębiorstwa do Wizytówki Przedsiębiorstwa. Każdy Członek działa w imieniu swego Przedsiębiorstwa, które go do tego upoważniło.

 

„Wiadomości” wszelkie wiadomości przesyłane sobie wzajemnie przez Członków za pośrednictwem Klubu Santander Trade. Każdy Członek może przesłać Wiadomość do innego Członka.

 

„Możliwości” potencjalna grupa kontaktów wybrana dla każdego Przedsiębiorstwa, z którymi można komunikować się w danej sekcji „Możliwości” w Klubie Santander Trade. Wybór następuje automatycznie za pośrednictwem algorytmu, który dopasowuje wybór każdego Członka, w zależności od wpisanych zainteresowań (dziedzin) i profili działalności. Ponadto Członkowie mogą zażądać od Moderatora odręcznej selekcji określonych Możliwości (np. znajdujących się na określonym rynku, w określonym kraju itp.). Tę selekcję odręczną nazwaliśmy “Wybranymi Możliwościami” (Selected Opportunities). Możemy w każdej chwili dodawać inne przedsiębiorstwa, niezarejestrowane w Klubie Santander Trade, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Członków. Dane z Wizytówki dotyczące tych przedsiębiorstw mogą nie być tak dokładne, jak Dane z Wizytówki zarejestrowanych Przedsiębiorstw, a narzędzia do nawiązania kontaktu w ramach Klubu Santander Trade mogą być ograniczone. Możesz dodać je do swojej listy kontaktów, a jak tylko staną się one Członkami Klubu, zostaniesz o tym powiadomiony.

 

„Banki Partnerskie” banki na całym świecie, wybrane przez nas do uczestnictwa w Sojuszu Zaufanych Partnerów (Trade Club Alliance - TCA), których wejście do TCA jako instytucji spełniających wymagane standardy jakości zostało poparte zgodą pozostałych banków członkowskich.

 

Sojusz Zaufanych Partnerów (Trade Club Alliance - TCA)”: inicjatywa Grupy Santander, której celem jest stworzenie w Internecie wiarygodnej społeczności, w obrębie której wiarygodne przedsiębiorstwa mogą znaleźć cennych partnerów do prowadzenia interesów transgranicznych.

 

Znaki Towarowe Santander” wszelkie marki, zarejestrowane znaki towarowe lub oznaczenia wyróżniające BANCO SANTANDER, S.A. lub jego podmioty stowarzyszone lub członków jego grupy kapitałowej.

 

„Wiadomości Promocyjne” wiadomość od nas, naszych Banków Partnerskich lub Usługodawców, w której któryś z wymienionych podmiotów oferuje Członkom swoje usługi.

 

„Zarejestrowani Użytkownicy” oznacza to osoby, które zarejestrowały się w celu korzystania z Platformy za pomocą specjalnego formularza, a tym samym dostarczyły wymagane dane osobowe i branżowe. Zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do wszystkich treści i usług oferowanych na Platformie jako klient premium (zdefiniowany w Warunkach Ogólnych ust. 1 – „Dostęp i rejestracja”).

 

„Klub Santander Trade/Santander Trade Club” (STC) portal internetowy oferowany przez nas i prowadzony przez Export Enterprises, zrzeszający społeczność klientów Santander oraz pewnych naszych Banków Partnerskich na całym świecie, służący do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.

 

„Usługodawcy” każde przedsiębiorstwo oferujące usługi handlu międzynarodowego w formule B2B, wybrane przez nas celem oferowania tych usług Członkom Klubu Santander Trade Club za pośrednictwem Wiadomości Promocyjnych.

 

 1. WSTĘP DO KLUBU SANTANDER TRADE.

 

Jak wskazano powyżej, aby uzyskać wstęp do Klubu Santander Trade musisz być Zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy (lub złożyć wniosek o rejestrację) oraz klientem Santander.

 

W takim przypadku, po przejściu procedury rejestracyjnej, o której mowa w Warunkach Ogólnych, uzyskasz wstępnie dostęp do Platformy Santander Trade bez względu na to, czy jesteś naszym klientem, czy nie. Po potwierdzeniu przez nas, że jesteś klientem Santander i spełniasz wymogi jakości, określone dla Członka Klubu, uzyskasz wstęp do Klubu Santander Trade.

 

Musisz pamiętać, że taka weryfikacja może zająć trochę czasu. Mimo że staramy się przeprowadzić proces weryfikacji jak najszybciej, nie możemy precyzyjnie zdefiniować, ile czasu dokładnie zajmie ten proces - a co za tym idzie - ani ty, ani Przedsiębiorstwo, ani żadna osoba trzecia nie może pociągnąć nas do odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w weryfikacji Twojego statusu klienta Santander.

 

 1. KORZYSTANIE Z KLUBU SANTANDER TRADE.

Członkowie Klubu Santander Trade mogą uzyskać informacje o Przedsiębiorstwach (Dane z Wizytówki), które ich interesują i korespondować z innymi Członkami wymieniając Wiadomości celem stwarzania potencjalnych okazji.

 

Aby to było możliwe udostępniliśmy potrzebne narzędzia, które pozwalają Członkom na wymianę korespondencji oraz udostępniają Dane z Wizytówki Przedsiębiorstw znajdujących się w kręgu zainteresowania danego Członka.

 

Jednym z tych narzędzi jest system korespondencji prywatnej, który umożliwia Członkom przesyłanie Wiadomości do innych Członków celem nawiązania potencjalnych kontaktów biznesowych oraz mur - tablica ogłoszeń Możliwości, na której każdy Członek może zobaczyć Przedsiębiorstwa o podobnym profilu działalności.

 

Ponadto Członkowie mogą otrzymywać Wiadomości Promocyjne, wysyłane przez Santander, nasze Banki Partnerskie oraz Usługodawców.

 

​​​​​​​4.1 MOŻLIWOŚCI.

Ideą Klubu Santander jest pomoc Członkom w znajdowaniu potencjalnych partnerów biznesowych. W związku z tym jedno z dostępnych narzędzi podpowiada każdemu Członkowi szereg Możliwości, czyli Przedsiębiorstw, które z uwagi na ich lokalizację, przedmiot działalności i sektor działalności mogą zainteresować Członka poszukującego partnerów handlowych. Możliwości te wyświetlane są na tablicy ogłoszeń - murze „Możliwości” w Klubie Santander Trade.

 

Wszelkie podpowiedzi Możliwości są automatyczne i wybierane za pomocą algorytmu ustawionego tak, by znajdować Przedsiębiorstwa pasujące (matches) do stworzonego przez Ciebie profilu działalności Twojego Przedsiębiorstwa.

 

Ponadto możesz zażądać wyświetlenia Możliwości dopasowanych do wąskiej działalności, rynku, sektora lub specyficznej lokalizacji. W tym przypadku Moderator uwzględni Twoje żądanie i odpowiednio dopasuje wybór Możliwości.

 

Proces wybierania Możliwości jest w pełni zautomatyzowany i Santander nie bierze w nim udziału. Nie możemy dać Ci gwarancji na to, że dany wybór dokonany za pośrednictwem narzędzi klubowych spełni Twoje oczekiwania, zaspokoi zainteresowania i plany biznesowe.

 

Staramy się oferować naszym Członkom usługi najwyższej jakości; w tym celu przed przyjęciem Przedsiębiorstwa do naszego Klubu przeprowadzamy audyt jakości i wiarygodności, lecz jego wyniki opierają się wyłącznie na informacjach przekazanych przez same Przedsiębiorstwa i nasze Banki Partnerskie, a czasem także na informacjach powszechnie dostępnych. Nie możemy mieć pewności, że te informacje odzwierciedlają rzeczywistą sytuację Przedsiębiorstwa, ani że wyniki naszego audytu są wiarygodnym odzwierciedleniem sytuacji Przedsiębiorstwa. Nasz audyt nie zastępuje badania sytuacji prawnej, finansowej, badania działalności, biznes planu ani oceny ryzyka.

 

Naszym zadaniem jest zarządzanie społecznością Klubu Santander Trade oraz umożliwianie Przedsiębiorstwom z całego świata nawiązywanie kontaktów biznesowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z kontaktów nawiązanych z Przedsiębiorstwem za pośrednictwem Klubu Santander Trade.

 

​​​​​​​4.2 WIADOMOŚCI.

Członkowie mogą kontaktować się ze sobą za pośrednictwem systemu wymiany korespondencji prywatnej i korespondować ze sobą w Klubie Santander Trade. Wiadomości mogą być monitorowane przez Moderatora, aby zapewnić przestrzeganie regulaminu klubowego przez wszystkich Członków.

 

W związku z tym informacje przekazywane adresatowi Wiadomości przesłanej w ramach Klubu Santander Trade ograniczają się do Treści rzeczywiście przesłanej Wiadomości i identyfikacji Przedsiębiorstwa reprezentowanego przez danego Członka. Odbiorca nie otrzyma żadnych danych osobowych ani identyfikacyjnych o ile nadawca nie wpisze tych informacji do treści Wiadomości.

 

Podczas korespondencji z innymi Członkami musisz pamiętać o tym, że pewne Wiadomości lub działania mogą być zabronione. W szczególności zabrania się przesyłania spamu i reklam Członkom Klubu Santander Trade; możemy także ograniczyć Twoją aktywność, jeżeli odkryjemy, że angażujesz się w tego rodzaju praktyki.

 

Aby zrozumieć, co uważamy za spam i reklamę, przeczytaj uważnie poniższe wytyczne dotyczące Wiadomości:

 • Wiadomość Niepowtarzalna: Spersonalizowana Wiadomość przesłana do jednego (1) Członka.
 • Kampania Celowa: Wiadomość spersonalizowana lub szablonowa przesłana do kilku członków – od jednego (1) do dwudziestu (20) – dotycząca danych Przedsiębiorstw charakteryzujących się określonym celem handlowym.
 • Wiadomości Partnerskie: Wiadomości przesyłane między Przedsiębiorstwami świadczącymi te same usługi.
 • Kampania Masowa: Szablonowe Wiadomości wysyłane do większej liczby niż 20 Przedsiębiorstw, z Twojej branży jak i z innych branż (istotne i nieistotne), charakteryzujące się określonym celem handlowym.
 • Reklama: Wiadomości wysyłane: (i) do Przedsiębiorstw z Twojej branży i z innych branż opisujące działalność lub cele handlowe Twojego Przedsiębiorstwa oraz (ii) wielokrotnie do jednego i tego samego adresata.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI:

Gdzie:

 

TAK  = Wiadomość przypuszczalnie zaakceptowana i zweryfikowana

NIE  = Wiadomość przypuszczalnie odrzucona i niedostarczona do adresata

 

 

 

Niepowtarzalna

Kampania

Partnerstwo

Kampania Masowa

Reklama

Wiadomości przesyłane pomiędzy Przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży (np. winiarska-winiarska) albo w branżach powiązanych (np. winiarska – spożywcza)

check-yes.png check-yes.png check-yes.png check-yes.png check-yes.png

Wiadomości przesyłane pomiędzy Przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach, ale posiadającymi jakiś punkt wspólny (np. winiarska – transportowa)

check-yes.png check-yes.png check-yes.png check-yes.png check-yes.png

Wiadomości wysyłane przez Przedsiębiorstwa działające w niepowiązanych ze sobą branżach

check-yes.png check-no.png check-no.png check-no.png check-no.png

Mieszanka pierwszych trzech rodzajów Wiadomości określonych powyżej

N/D

check-no.png

N/D

check-no.png check-no.png

Powielane Wiadomości

check-no.png
począwszy od trzeciej przesłanej

check-no.png
począwszy od trzeciej przesłanej

check-no.png
począwszy od trzeciej przesłanej

check-no.png
począwszy od trzeciej przesłanej

check-no.png
począwszy od trzeciej przesłanej

 

W każdym przypadku należy mieć świadomość, że powyższe wytyczne są wyłącznie wskazówką i nie odzwierciedlają żadnej konkretnej rzeczywistości. Bardziej szczegółowe informacje, także dotyczące walidacji, możesz uzyskać u Moderatora, kierując swoje zapytanie na adres: community-manager@santandertrade.com.

 

Klub Santander Trade nie ponosi odpowiedzialności za kasowanie i nieprzechowywanie wiadomości lub innej korespondencji lub Treści zarządzanych lub przesyłanych przez Klub Santander Trade, oraz zastrzega sobie prawo do oznaczenia jako “nieaktywne” oraz archiwizowania lub usuwania kont lub Treści nieaktywnych przez dłuższy czas.

 

​​​​​​​4.3 MODERATOR.

Rolą Moderatora jest zarządzanie Klubem Santander Trade, co obejmuje usuwanie, dodawanie i modyfikowanie informacji udostępnianej na Platformie (w szczególności Danych z Wizytówki, Treści oraz Wiadomości) oraz monitorowanie wymiany korespondencji między Członkami i rozstrzyganie ewentualnych sporów.

 

Przykładowo, po zauważeniu przez Moderatora podejrzanego lub zabronionego działania, możesz stwierdzić, że Twoje interakcje z innymi Członkami oraz Twoje możliwości przesyłania Wiadomości do innych Członków zostały ograniczone, wyłączone lub zabronione, albo że Twoje konto zostało zawieszone.

 

W związku z tym, każda Treść, którą przesyłasz do Klubu Santander Trade jako Członek, jest kontrolowana przez Moderatora, który ma prawo posłużyć się nią odpowiednio do celów Klubu Santander Trade, określonych w niniejszych Warunkach.

 

Poza tym, jak wskazano powyżej, Moderator może kontrolować Wiadomości zanim zostaną one przesłane do adresata. Postępowanie to wynika wyłącznie z naszego pragnienia oferowania naszym użytkownikom możliwie najlepszych usług i najwyższej jakości. Celem przedmiotowego monitoringu jest dopilnowanie, by Wiadomości były zgodne z wytycznymi i regulaminem społeczności; nie chodzi tu bynajmniej o weryfikację treści samych Wiadomości.

 

Wysyłając nam korespondencję w jakiejkolwiek formie, dajesz nam prawo do posłużenia się nią w sposób uważany przez nas za konieczny. Dlatego też uważaj, by nie przesyłać w swojej korespondencji informacji poufnych lub naruszających prawo.

 

​​​​​​​4.4 WIADOMOŚCI PROMOCYJNE.

Dołączając do Klubu Santander Trade, wyrażasz zgodę na otrzymywanie Wiadomości Promocyjnych od nas, naszych Banków Partnerskich oraz Usługodawców, których wybierzesz spośród tych, dostępnych na Platformie. Wiadomości Promocyjne zawierają informacje i promocje związane z produktami lub usługami każdego z tych podmiotów. Każdy podmiot ponosi odpowiedzialność za własne Wiadomości Promocyjne. Santander nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości Promocyjne przesyłane Ci przez osoby trzecie, w tym Banki Partnerskie oraz Usługodawców, ani za postępowanie tych podmiotów, bez względu na ich członkostwo w Klubie Santander Trade.

 

 1. TREŚCI CZŁONKÓW.

Za wszelkie Treści przesyłane przez Członków za pośrednictwem Klubu Santander Trade, w tym wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, treści audiowizualne, lub inne materiały, przesyłane kanałem publicznym lub prywatnym, lub przekazywane nam przez Członka, odpowiada Członek, który wprowadził dane treści do Klubu. W związku z powyższym, Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wszystkie Treści zamieszczane w Klubie Santander Trade, przesyłane i ściągane oraz w inny sposób przekazywane za pośrednictwem Klubu.

 

W szczególności Członkowie oświadczają, że posiadają niezbędne uprawnienia do przekazywania Treści, w tym Treści uważanych za informacje Przedsiębiorstwa, zawartych w Wiadomościach i Wizytówkach Przedsiębiorstw.

 

Jako Członek Klubu Santander Trade przyjmujesz do wiadomości, że Treści te będą udostępniane innym użytkownikom Platformy, w tym Moderatorowi, innym Członkom i Bankom Partnerskim do realizacji celów Klubu Santander Trade. Moderator jest w szczególności osobą trzecią, która będzie mieć dostęp do wszystkich Treści, które przekazujesz za pośrednictwem Klubu Santander Trade, zgodnie z pkt. 4 powyżej („Korzystanie z Klubu Santander Trade”).

 

Przekazując Treści za pośrednictwem Klubu Santander Trade wyrażasz zgodę na dzielenie się nimi z wyżej wymienionymi osobami trzecimi.

 

Nie możesz przesyłać Treści naruszających Ogólne zasady postępowania zawarte w pkt. 6 poniżej oraz w Warunkach Ogólnych, ani Treści, które w naszej opinii mogą być zabronione zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Powiadomimy Cię, jeżeli wykryjemy, że naruszasz niniejsze Warunki odnośnie do tych Zasad, wskazując naruszenie lub niezgodność oraz żądając naprawienia naruszenia, jeżeli jest to możliwe. Bez względu na to, zastrzegamy sobie prawo usunięcia, zdjęcia lub zablokowania wszelkich Treści, które naszym zdaniem naruszają niniejszej Warunki lub obowiązujące przepisy prawa.

 

Wyrażasz zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i koszty (w tym m.in. racjonalne koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego) związane z roszczeniami, zarzutami osób trzecich oraz dochodzeniem wszczętym przez nie z powodu: (i) nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, w tym m.in. z powodu przesłania przez Ciebie treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa; (ii) treści przesłanych przez Ciebie do Klubu Santander Trade, oraz (iii) wszelkich działań, jakie podejmujesz w Klubie Santander Trade lub za jego pośrednictwem.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści udostępniane przez innych Członków. Wszelkie kontakty lub wymiana korespondencji z innymi Członkami, Przedsiębiorstwami lub Usługodawcami za pośrednictwem Klubu Santander Trade ma miejsce wyłącznie między korespondującymi Członkami, Przedsiębiorstwami i Usługodawcami oraz z inicjatywy i na własne ryzyko każdej ze stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za te Treści, oświadczenia, stwierdzenia, gwarancje i zobowiązania, bez względu na to, czy przekazane zostały kanałem publicznym czy prywatnym, i bez względu na to, czy w ramach Klubu Santander Trade czy poza nim.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym m.in. za błędy i zaniedbania widoczne w Treściach, ani za szkody lub straty poniesione w rezultacie wykorzystania Treści opublikowanych, przesłanych lub inaczej przekazanych przez Członków, Przedsiębiorstwa i Usługodawców za pośrednictwem Klubu Santander Trade.

 

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA.

Rejestrując się w celu uzyskania dostępu lub uczestnictwa w Klubie Santander Trade zobowiązujesz się przestrzegać niniejszych zasad postępowania, w szczególności zaś przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za wszelkie dostarczane, przekazywane i zamieszczane na tym portalu opinie, informacje, dokumenty i inne Treści.

 

W szczególności, odnośnie do Twojego korzystania z Klubu Santander Trade przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz bez ograniczeń, że:

 1. Jesteś zobowiązany do:
  1. przekazywania prawdziwych, właściwych, aktualnych i kompletnych informacji jako Danych z Wizytówki;
  2. aktualizowania dostarczane Dane z Wizytówki;
  3. uzyskania upoważnienia od swego Przedsiębiorstwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz w tym celu, w szczególności zaś do działania w ramach Klubu Santander Trade.
 1. Nie masz prawa do:
  1. kopiowania, kradzieży, plagiatowania i żadnych innych nadużyć co do Klubu Santander Trade i Treści przesyłanych przez innych Członków lub osoby trzecie;
  2. prowadzenia działań nielegalnych, zabronionych i szkodliwych, w tym żadnych działań, mogących naruszyć obowiązujące prawo (lokalne, krajowe lub międzynarodowe), ogólnie przyjęte normy społeczne lub moralne lub porządek publiczny;
  3. podawania się za inną osobę lub podmiot, składania fałszywych oświadczeń lub niewłaściwego interpretowania swoich relacji z osobami i podmiotami;
  4. przesyłania Treści poufnych lub tajemnic przedsiębiorstwa, lub informacji do których posiadania nie masz prawa, lub które naruszają prawa własności intelektualnej lub podobne prawa osób trzecich;
  5. zbierania ani przechowywania danych Członków;
  6. angażowania się w stalking wobec Członków Klubu Santander Trade lub nękania ich w inny sposób;
  7. promowania lub przekazywania instrukcji dotyczących działań nielegalnych, promowania agresji fizycznej lub aktów okrucieństwa wobec pojedynczych osób, grup ludzi lub zwierząt;
  8. ingerowania w korzystanie z Klubu Santander Trade przez innych Członków.
 1. Mamy prawo do:
  1. ograniczenia, edytowania i usuwania Treści wysyłanych przez Ciebie do Klubu Santander Trade Club;
  2. usunięcia lub zawieszenia Twego konta lub uniemożliwienia Ci dostępu do Klubu Santander Trade gdy uważamy za stosowne z powodu Twego zachowania, w tym w przypadku braku aktywności lub nieodpowiadania na kilkakrotnie ponawiane Wiadomości wysyłane przez innych Członków.
 1. Niektóre Treści dostępne w Klubie Santander Trade, przesłane przez innych Członków lub upoważnione osoby trzecie mogą nie zostać sprawdzone lub zatwierdzone przez Moderatora.
 1. Wyłącznie Ty sam ponosisz odpowiedzialność za zachowanie w poufności swoich danych uwierzytelniających do Platformy oraz do Klubu Santander Trade, a co za tym idzie, wyłącznie Ty sam ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania i zdarzenia wywołane w wyniku korzystania z Twoich danych uwierzytelniających i z Twojego konta.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi własności intelektualnej zawartymi w Warunkach Ogólnych, wszystkie Treści przesłane lub publikowane przez Ciebie w Klubie Santander Trade pozostają wyłącznie Twoją własnością, podobnie jak wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają Twoją własnością.

 

Bez względu na powyższe, udzielasz nam nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na wszelkie Treści publikowane lub przesłane przez Ciebie w celu używania tych Treści w związku z Klubem Santander Trade oraz usługami oferowanymi przez Grupę Santander. Na mocy tej licencji będziemy wyraźnie uprawnieni - bez ograniczeń - do publikowania Twoich Treści na Platformie, do włączania tych Treści do innych usług powiązanych z naszymi usługami bez względu na sposób ich wykorzystania, w ramach Platformy lub w dowolny inny sposób związany z usługami oferowanymi przez Grupę Santander, a także do udostępniania i umożliwiania korzystania z tych Treści innym Członkom do ich własnych wewnętrznych celów biznesowych.

 

W szczególności upoważniasz nas do modyfikowania prezentacji Treści na potrzeby prezentacji Klubu Santander Trade i odpowiednich sposobów wykorzystania oraz do częściowego lub całościowego eksponowania Treści, wykorzystując je w dowolny sposób wyznaczony przez nas w związku z naszymi usługami.

 

W odniesieniu do Treści przesłanych przez innych Członków, dozwolone jest korzystanie z tych Treści, w tym ich drukowanie, przeglądanie i odtwarzanie w obrębie Platformy i wyłącznie w przeglądarce internetowej oraz do celów własnej działalności gospodarczej. Wyraźnie zabrania się wykorzystywania Treści inaczej niż zgodnie z wyraźnie przyznanymi prawami.

 

Jeśli uważasz, że jakakolwiek część Treści narusza Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli podjąć stosowne kroki w odniesieniu do Treści naruszających prawo. W szczególności prosimy Cię o dostarczenie następujących informacji:

 • Dane identyfikacyjne właściciela praw autorskich i jego przedstawiciela, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz podpis elektroniczny lub fizyczny;
 • Dokładną identyfikację: (i) materiałów chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone w ramach Santander Trade Club, oraz (ii) Treści, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa własności intelektualnej;
 • Odpowiednie dokumenty na poparcie Twojego roszczenia;
 • Wyraźne oświadczenie, że właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub prawo nie zezwalają na korzystanie z Treści;
 • Wyraźne oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz uprawnienia do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub usunięcia treści z Platformy lub zamknięcia konta członkowskiego zgodnie z pkt. 6 „Likwidacja” Warunków Ogólnych.

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Nie możemy zaoferować żadnych gwarancji w odniesieniu do wiarygodności, dokładności, użyteczności i prawdziwości treści prezentowanych w ramach Klubu Santander Trade. Klub Santander Trade to internetowy portal społecznościowy mający na celu wspomaganie Przedsiębiorstw w ich międzynarodowych planach biznesowych. Pomimo że staramy się oferować zaktualizowane i dokładne informacje, nie możemy zagwarantować, że informacje będą aktualne i precyzyjne przez cały czas, dotyczy to w szczególności Wizytówek czy innych informacji dostarczonych lub uzyskanych od stron trzecich (w tym Członków, Banki Partnerskie itd.).

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystanie przez Ciebie z Klubu Santander Trade, a w szczególności z wszelkich informacji dotyczących dowolnego Przedsiębiorstwa wyświetlonego w Katalogu lub na tablicy ogłoszeń Możliwości, odbywa się z Twojej inicjatywy i na Twoje własne ryzyko. Nie udzielamy żadnych gwarancji - wyraźnych ani dorozumianych - w szczególności, ale nie wyłącznie, w odniesieniu do przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia praw osób trzecich. Nie gwarantujemy, że Klub Santander Trade, jego Treści, dowolne usługi oferowane przez nas, Banki Partnerskie, Usługodawców będących stronami trzecimi czy innych Członków spełnią Twoje wymagania i oczekiwania.

 

Dołączając do Klubu Santander Trade akceptujesz, że my nie ponosimy odpowiedzialności za awarie systemowe, które mogą spowodować usunięcie lub nieprzekazanie czy nieprzechowanie jakiejś Wiadomości czy innej komunikacji, Treści lub indywidualnych ustawień przesłanych przez Ciebie lub dowolnego innego Członka, Usługodawcę czy inną stronę trzecią zaangażowaną w Klub Santander Trade.

 

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, umyślne lub wynikowe szkody czy odszkodowania retorsyjne, w tym między innymi za szkody spowodowane utratą towarów, mienia, zysków, dobrej reputacji, użytkowania, danych lub innych niematerialnych strat, wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania przez dowolnego Członka z Klubu Santander Trade lub dowolnej usługi w nim dostępnej; (ii) wszelkich nabytych towarów lub usług, otrzymanych Wiadomości lub transakcji zawartych dzięki Klubowi Santander Trade w wyniku umówionego spotkania z innym Członkiem za pośrednictwem Klubu Santander Trade; (iii) nieautoryzowanego dostępu lub zmienienia Twoich Wiadomości, Treści, danych lub działań w ramach Klubu Santander Trade; (iv) złożonych oświadczeń lub obietnic, oferowanych gwarancji i zobowiązań podjętych przez innego Członka lub stronę trzecią za pośrednictwem Klubu Santander Trade, oraz (v) wszelkich innych działań, zaniechań lub okoliczności, które nie są wynikiem bezpośredniego naszego działania czy naszej oferty. Nie możemy kontrolować, monitorować ani nadzorować działań wszystkich Członków, Dostawców i stron trzecich za pośrednictwem Klubu Santander Trade, dlatego nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, umyślne lub przypadkowe szkody powstałe na podstawie dowolnego zapisu niniejszych Warunków lub wynikające z działania lub zaniechania na ich podstawie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza łączna odpowiedzialność wobec dowolnego Członka na podstawie niniejszych Warunków ogranicza się do 1000 USD.

 

Zaktualizowano: 16 października 2019 r.

© 2019 BANCO SANTANDER, S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.